Program HŠ 2022/2023

 • Horolezecký kurz bude probíhat od listopadu 2022 do srpna 2023 a sestává ze tří částí:

  • teoretická část (listopad - duben)
  • praktický výcvik na skalách (duben - červen)
  • týden lezení v horách (srpen)
   

  Teoretická část

  V šesti víkendech teoretické části se dozvíte vše, co potřebujete vědět pro bezpečný pohyb na skále a v horách. Pod vedením zkušených instruktorů se naučíte základní lezecké techniky, součástí kurzu je i víkendová přednáška týkající se první pomoci. Teoretická část je zakončena zkouškou, při které prokážete získané znalosti a dovednosti.

  Mimo bloky přednášek a nácviky lezení na skále půjdeme dva večery na umělou stěnu, kde bude mimo lezení i přednáška o technice lezení, rozcvičování a lezeckém tréninku.

  Všechny akce teoretické části budou probíhat za každého počasí. Veškeré lezení v rámci teoretické části bude s ohledem na maximální bezpečnost prováděno s horním jištěním. Termíny konání výcviku v teoretické části jsou pevně dané a nebudou se měnit. O organizaci jednotlivých víkendů budeme včas informovat.

   

  5. - 6.11.2022

  Přednáška teorie 1, nácvik na umělé stěně a výcvik na skalách 1

  V sobotním bloku přednášek vám povíme něco o základních činnostech horolezce, horolezecké výzbroji, lanových technikách, nejpoužívanějších uzlech a vybavení lékárny. Naučíme jak se navázat na lano, jak jistit spolulezce, jak bezpečně slanit a spoustu dalších základních horolezeckých dovedností.

  V sobotu večer si na umělé stěně vyzkoušíte v praxi navazování, jištění spolulezce, cvakání expresek, slanění, a techniku prusíkování.

  Neděle bude věnována procvičení základních horolezeckých technik předvedených v bloku přednášek z předešlého dne, tentokrát již v reálném prostředí na skalách v okolí Prahy. Procvičíte si především jištění spolulezce, zakládání vlastního jištění, budování štandu, činnost na štandu a bezpečné slanění. Z důvodů bezpečnosti bude veškerý pohyb na skále prováděn s horním jištěním pod dohledem zkušených instruktorů.

  12. - 13.11.2022

  Přednáška teorie 2, výcvik na skalách 2

  V bloku přednášek budou obsaženy přednášky o dalších základních uzlech, nouzovém navazování, jištění, odblokování Reverza a základech meteorologie. Mimo to vám povíme něco o organizování záchranných akcí v horách, tj. co dělat, když dojde při lezení k nějaké nehodě a nouzových signálech.

  V sobotu večer bude na umělé stěně mimo lezení i přednáška o technice lezení, rozcvičování, lezeckém tréninku a reálný nácvik pádů do lana.

  Náplň tohoto výcviku na skalách je obsahově podobná předešlému výcviku. Opět budou procvičovány základní techniky při lezení v reálných podmínkách na skalách v okolí Prahy. Mimo to se naučíte a vyzkoušíte nouzové slanění „na Dülfera“ a techniku „odblokování Reverza“.

   

   

  26.11.  nebo 27.11. 2022

  Výcvik na skalách 3

  Budete rozděleny na dvě skupiny, kdy jedna skupina půjde na výcvik v sobotu a druhá skupina v neděli. Jeden den víkendu bude věnován dalšímu opakování již procvičených technik při lezení v reálném prostředí skal v okolí Prahy.

   

   

   

  20. - 21.5.2023 

  přednáška „První pomoci a zdravovědy“

  Protože horolezectví je činnost, při které nelze zcela vyloučit možnost různých úrazů, bude jeden víkend věnován problematice první pomoci pro horolezce. Záchranář ze Záchranné služby vás naučí postup a základy poskytování první pomoci především při život ohrožujících situacích. Naučíte se jak poskytnout pomoc člověku v bezvědomí, jak ošetřit i improvizovaně různá krvácení, zlomeniny a další úrazy. Také se naučíte vyrobit improvizované prostředky pro transport zraněného.

   

   

   

   

   

  1. - 2.4.2023

  Přednáška teorie 3, Výcvik na skalách 4

  V sobotním bloku bude dokončení metodických přednášek jako je geomorfologie, výstroj horolezce, a něco o historii lezení. Dále pak opakování uzlů, navazování a jištění.

  Neděle bude věnovaná celkovému metodickému opakování spojené s lezením v jedné z oblastí poblíž Prahy.

   

   

  22. - 23.4.2023 

  Metodický víkend a zkoušky

  O metodickém víkendu, který uzavírá teoretickou část, si v praxi vyzkoušíte, jaké to je, když dojde k pádu prvolezce. Budete „chytat pád“ jak ze země, tak i od kruhu ve stěně. Mimo to budou zopakovány všechny již předvedené činnosti jako je prusíkování, práce na štandu a slanění. Také si vyzkoušíte záchrany spolulezce po pádu ve stěně technikou „HOI“ a „Strauss“. Vzhledem k tomu, že naše horoškola má za cíl naučit zájemce samostatnému pohybu v horách, budete během metodického víkendu podrobeni zkoušce, kterou prověříme, co jste se během teoretické části naučili. Úspěšné složení zkoušky je podmínkou postupu do dalšího stupně, praktické části horoškoly.

   

  Praktická část

  Tato část horoškoly se skládá z 5 víkendů, kdy budeme lézt v různých skalních oblastech České republiky. 


  Cílem je poznat různé pískovcové i nepískovcové oblasti a možnosti lezení v nich. Převážně to budou oblasti, ve kterých nejsou sportovně odjištěné cesty, tj. oblasti, ve kterých je třeba cestu dojistit vlastními prostředky. Protože by se již mělo jednat o samostatné lezení (bez jištění shora) s nutností dojištění výstupu vlastním zakládacím jištěním, je podmínkou prokázání znalostí úspěšným složením zkoušky na konci teoretické části. Ti, kteří by se necítili na „vyvádění“ cest budou samozřejmě moci lézt pod přímým dohledem instruktora.

  Termín víkendů je zatím orientační. Možnost změny vyhrazena.

  Jelikož jsme certifikovanou horoškolou Českého Horolezeckého Svazu, je pro nás podmínkou, že před vstupem do praktické části, se stanete členy ČHS. Podrobnosti o členství v ČHS si můžete přečíst zde.

   
   
  Datum Akce*
  13.5. - 14.5.2023 Praktický výcvik na skalách 1
  03.6. - 04.6.2023 Praktický výcvik na skalách 2
  10.6. - 11.6.2023 Praktický výcvik na skalách 3
  24.6. - 25.6.2023 Praktický výcvik na skalách 4
  15.7. - 16.7.2023 Praktický výcvik na skalách 5

  * Konkrétní lokality budou upřesněny bezprostředně před akcí podle aktuálního stavu počasí.

   


   

  Výcvik v horách


  Horoškola bude zakončena týdenním pobytem s lezením v horách. Praktický výcvik v horách se bude konat v srpnu 2023 v německých Alpách, či ve slovenských Tatrách. Termín a místo budou opět upřesněny v průběhu teoretické části HŠ. Během tohoto týdne byste měli samostatně lézt vícedélkové cesty na vlastním jištění.

  Cena

  Cena kurzovného pro rok 2022/2023

  • Teoretická část  2.000 Kč záloha + 7.500 Kč doplatek
  • Praktická část na skalách 3.100 Kč
  • Praktická část v horách 4.900 Kč
  • CELKEM 17.500 Kč 
   

  Cena zahrnuje organizační zabezpečení kurzu, pronájem učeben a vstupné na stěnu v rámci výuky. Nezahrnuje dopravu na akce, ubytování a stravu, tyto náklady si každý účastník hradí sám.

  Nebude-li kurz z důvodu malého zájmu otevřen, bude již zaplacené kurzovné v plné výši vráceno.

   

  Částka na jednotlivé části horoškoly bude vybírána postupně, tj.:

  * záloha při přihlášení

  * platba za teoretickou část nejpozději do 30. 9. 2022

  * platba za praktickou část nejpozději do 31. 3. 2023

   

  Storno podmínky při odhlášení účastníka z kurzu:

  * zaplacená záloha teoretické části (2.000,-Kč) je nevratná

  * při odhlášení do 14 dnů (včetně) před zahájením konkrétní části kurzu - bude vráceno 100 % doplatku (zaplacené ceny)

  * při odhlášení do 13 - 1 dne před zahájením konkrétní části kurzu - bude vráceno 50% doplatku (zaplacené ceny)

  V průběhu jednotlivých částí kurzu se kurzovné nevrací, bude umožněné dokončit kurz v následujícím ročníku horoškoly.

   

  Přihlášení do kurzu

  Pro úspěšné přihlášení do kurzu je třeba splnit následující:

  1. Vyplnit přihlášku.
  2. Zaplatit zálohu 2.000Kč převodem na účet. Číslo účtu vám pošleme po obdržení přihlášky.
  3. Podepsat informovaný souhlas (souhlas ve wordu) na první přednášce.

   

  Povinná výbava

  K teoretické části:

  sedací úvazek "sedák" (doporučujeme s nastavitelnými nohavičkami)

  prsní úvazek "prsák"

  plochá nesešitá smyce na spojení sedáku a prsáku (nosnost 15kN) cca 1,8 - 2 m

  helma

  * prusíky (průměr 6mm) - 1x 3m, 2x 1,5m

  * 2x karabina HMS 

  * 3x karabina typu "D" s pojistkou zámku

  lanová brzda "jistítko" ATC Guide / Reverso / DMM pivot **) 

  * odsedávačka (sešitá smyce 120 cm, případně dynamická odsedávací smyce, NEdoporučujeme Daisy Chain) + 2x šitá smyce 120cm

  * lékárnička vybavená dle doporučení Metodické komise ČHS (bude upřesněno během prvního víkendu teoretické části)

   

  **) doporučujeme tyto 3 značky. Případně podobné, s funkcí automatického blokování druholezce (zkontrolujte správný průměr použití lana cca 7,7 - 11mm)

   

  Na prvním teoretickém víkendu se dozvíte o výbavě více.  

  V omezené míře je po předchozí domluvě pro podzimní část horoškoly možné zapůjčení některého lezeckého materiálu.

   

  Další doporučená výzbroj k praktickému výcviku na skalách:

  * pro dvojici jednoduché lano 60m 

  * základní materiál pro vlastní jištění (karabiny, expresky, smyčky, vklíněnce, friendy, abalaky apod.)

  * vhodná lezecká obuv (lezečky)

  S nákupem tohoto vybavení, které plně využijete během dalšího výcviku na skalách, doporučujeme počkat až po přednášce o výzbroji. Ta se bude konat během prvního víkendu teorie a dozvíte se v ní více informací k výzbroji horolezce.

   

  K výcviku v horách:

  * zakládací materiál pro postupové jištění, 3x karabiny HMS, 3x karabiny typu "D" s pojistkou zámku, 5x expresky, 3x šité smyce 120cm

  * poloviční lana 60m

 •  

 •  

 •