Horoškola 2017/2018

Horolezecký kurz probíhá od listopadu 2017 do srpna 2018 a sestává ze tří částí:

  •   teoretická část (listopad - duben)
  •   praktický výcvik na skalách (duben - červen)
  • týden lezení v horách (srpen)
 

Je možné absolvovat též jen část kurzu.

 

Teoretická část

V pěti víkendech teoretické části se dozvíte vše, co potřebujete vědět pro bezpečný pohyb na skále a v horách. Pod vedením zkušených instruktorů se naučíte základní lezecké techniky, součástí kurzu je i přednáška týkající se první pomoci. Teoretická část je zakončena zkouškou, při které prokážete získané znalosti a dovednosti.

Mimo bloky přednášek a nácviky lezení na skále půjdeme jeden večer na umělou stěnu, kde bude mimo lezení i přednáška o technice lezení, rozcvičování a lezeckém tréninku. Datum konání bude upřesněno během prvního teoretického víkendu.

Všechny akce teoretické části budou probíhat za každého počasí. Veškeré lezení v rámci teoretické části bude s ohledem na maximální bezpečnost prováděno s horním jištěním. Termíny konání výcviku v teoretické části jsou pevně dané a nebudou se měnit. O organizaci jednotlivých víkendů budeme včas informovat.

 

11. - 12.11. 2017

Přednáška teorie 1, nácvik na umělé stěně a výcvik na skalách 1

V sobotním bloku přednášek vám povíme něco o základních činnostech horolezce, o lanových technikách a nejpoužívanějších uzlech. Naučíme jak se navázat na lano, jak jistit spolulezce, jak bezpečně slanit a spoustu dalších základních horolezeckých dovedností včetně nouzových způsobů. Všechny předvedené techniky si vyzkoušíte večer v praxi na umělé stěně.

Neděle bude věnována procvičení základních horolezeckých technik předvedených v bloku přednášek z předešlého dne, tentokrát již v reálném prostředí na skalách v okolí Prahy. Procvičíte především jištění spolulezce, zakládání vlastního jištění, budování štandu, činnost na štandu a bezpečné slanění. Z důvodů bezpečnosti bude veškerý pohyb na skále prováděn s horním jištěním pod dohledem zkušených instruktorů.

25. - 26.11. 2017

Přednáška teorie 2, výcvik na skalách 2

V bloku přednášek budou obsaženy přednášky o horolezecké výzbroji a výstroji, historii a vývoji horolezectví a základech meteorologie. Mimo to vám povíme něco o organizování záchranných akcí v horách, tj. co dělat, když dojde při lezení k nějaké nehodě.

Náplň tohoto výcviku je obsahově podobná předešlému výcviku. Opět budou procvičovány základní techniky při lezení v reálných podmínkách na skalách v okolí Prahy. Mimo to se naučíte a vyzkoušíte nouzové slanění „na Dülfera“ a techniku „odlehčení Reverza“.

 

2.12. - 3.12. 2017

Výcvik na skalách 3

Jeden den víkendu bude věnován dalšímu opakování již procvičených technik při lezení v reálném prostředí skal v okolí Prahy.

V případě, že bychom nestihli vše zvládnout včas z důvodu špatného počasí nebo velkého počtu frekventantů kurzu, bude se výcvik konat oba dny víkendu.

 

??.12 2017

Lezecký trénink, Lezení na umělé stěně 

Erudovaná přednáška o tréninku lezce. Tipy a triky pro lezení (nejen) na umělé stěně. Sejdeme se dohodnutý podvečer ve všední den na stěně Cibulka.

 

17.3. - 18.3. 2018

Výcvik na skalách 4, přednáška „První pomoci“

Protože horolezectví je činnost, při které nelze zcela vyloučit možnost různých úrazů, bude jeden víkend věnován problematice první pomoci pro horolezce. Lékař ze Záchranné služby vás naučí postup a základy poskytování první pomoci především při život ohrožujících situacích. Naučíte se jak poskytnout pomoc člověku v bezvědomí, jak ošetřit i improvizovaně různá krvácení, zlomeniny a další úrazy. Také se naučíte vyrobit improvizované prostředky pro transport zraněného.

 

7. - 8..4. 2018

Přednáška teorie, Výcvik na skalách 5

Dokončení metodických přednášek, opakování z podzimu a jednodenní metodické opáčko po zimě spojené s nějakým lezením v jedné z oblastí poblíž Prahy.

 

21.4. - 22. 4. 2018

Metodický víkend a zkoušky

O metodickém víkendu, který uzavírá teoretickou část, si v praxi si vyzkoušíte, jaké to je, když dojde k pádu prvolezce. Budete „chytat pád“ jak ze země, tak i ve stěně. Mimo to budou zopakovány všechny již předvedené činnosti jako je prusíkování, práce na štandu a slanění. Také si vyzkoušíte záchrany spolulezce po pádu ve stěně technikou „HOI“ a „Strauss“. Vzhledem k tomu, že naše horoškola má za cíl naučit zájemce samostatnému pohybu v horách, budete během metodického víkendu podrobeni zkouškou, kterou prověříme, co jste se během teoretické části naučili. Úspěšné složení zkoušky je podmínkou postupu do dalšího stupně praktické horoškoly.

 

 

Praktická část

Tato část horoškoly se skládá z 5 víkendů, kdy budeme lézt v různých skalních oblastech České republiky. 


Cílem je poznat různé pískovcové i nepískovcové oblasti a možnosti lezení v nich. Převážně to budou oblasti, ve kterých nejsou sportovně odjištěné cesty, tj. oblasti, ve kterých je třeba cestu dojistit vlastními prostředky. Protože by se již mělo jednat o samostatné lezení (bez jištění shora) s nutností dojištění výstupu vlastním zakládacím jištěním, je podmínkou prokázání znalostí úspěšným složením zkoušky na konci teoretické části. Ti, kteří by se necítili na „vyvádění“ cest budou samozřejmě moci lézt pod přímým dohledem instruktora.

Termín víkendů je zatím orientační. Možnost změny vyhrazena.

Jelikož jsme certifikovanou horoškolou Českého Horolezeckého Svazu, je pro nás podmínkou, že před vstupem do praktické části, se stanete rovněž členy ČHS. Podrobnosti o členství v ČHS si můžete přečíst zde.

 
 
Datum Akce*
28.4.-29.4.2018 Praktický výcvik na skalách 1
12.5.-13.5.2018 Praktický výcvik na skalách 2
19.5.-20.5.2018 Praktický výcvik na skalách 3
2.6-3.6.2018 Praktický výcvik na skalách 4
9.6.-10.6.2018 Praktický výcvik na skalách 5

* Konkrétní lokality budou upřesněny bezprostředně před akcí podle aktuálního stavu počasí.

 


 

Výcvik v horách


Horoškola bude zakončena týdenním pobytem s lezením v horách. Praktický výcvik v horách se bude konat předběžně ve dnech

4.8.- 11.8.2018 v německých Alpách, či ve slovenských Tatrách. Termín a místo budou opět upřesněny v průběhu teoretické části HŠ. Během tohoto týdne byste měli samostatně lézt vícedélkové cesty na vlastním jištění.

Cena

Cena kurzovného pro rok 2017/2018 zůstávají stejné

  • Teoretická část  1000 Kč záloha + 2.700 Kč doplatek
  • Praktická část na skalách 3.400 Kč
  • Praktická část v horách 2.600 Kč
  • CELKEM 9.700Kč 
 

Cena zahrnuje organizační zabezpečení kurzu, pronájem učeben a vstupné na stěnu v rámci výuky. Nezahrnuje dopravu na akce, ubytování a stravu, tyto náklady si každý účastník hradí sám.

Nebude-li kurz z důvodu malého zájmu otevřen, bude již zaplacené kurzovné v plné výši vráceno.

 

Částka na jednotlivé části horoškoly bude vybírána postupně, tj.:

* záloha při přihlášení

* platba za teoretickou část nejpozději 10 dnů před zahájením kurzu

* platba za praktickou část nejpozději do 20.dubna 2018

 

Storno podmínky při odhlášení účastníka z kurzu:

* zaplacená záloha teoretické části (1000,-Kč) je nevratná

* při odhlášení do 10 dnů (včetně) před zahájením konkrétní části kurzu - bude vráceno 100 % doplatku (zaplacené ceny)

* při odhlášení do 9 - 1 dne před zahájením konkrétní části kurzu - bude vráceno 50% doplatku (zaplacené ceny)

V průběhu jednotlivých částí kurzu se kurzovné nevrací, bude umožněné dokončit kurz v následujícím ročníku horoškoly.

 

Přihlášení do kurzu

Pro úspěšné přihlášení do kurzu je třeba splnit následující:

  1. Vyplnit přihlášku.
  2. Zaplatit zálohu 1.000Kč převodem na účet. Číslo účtu vám pošleme po obdržení přihlášky.
  3. Podepsat informovaný souhlas (souhlas ve wordu) na první přednášce.

 

Povinná výbava

* lékárnička vybavená dle doporučení Lékařské komise ČHS

K teoretické části:

* sedací úvazek "sedák" (doporučujeme s nastavitelnými nohavičkami)

* prsní úvazek "prsák"

* plochá nesešitá smyce na spojení sedáku a prsáku (nosnost 15kN) cca 1,8 m

* helma

* prusíky (průměr 6mm) - 1x 3m, 2x 1,5m

* 2x karabina HMS

* lanová brzda "jistítko" ATC Guide / Reverso /DMM pivot *) 

* 1x karabina tvaru D se šroubovací pojistkou zámku

* odsedávačka (sešitá smyce cca 1,2 - 1,5m, případně šitá odsedávací smyce - ne daisy chain)

 

*) doporučujeme tyto 3 značky. Případně podobné, s funkcí automatického blokování druholezce (zkontrolujte správný průměr lan cca 7,7-11mm)

 

Na prvním teoretickém víkendu se dozvíte o výbavě více.  

V omezené míře je po předchozí domluvě pro podzimní část horoškoly možné zapůjčení některého lezeckého materiálu.

 

 

Další doporučená výzbroj k praktickému výcviku na skalách:

* pro dvojici jednoduché lano 60m (nebo poloviční lana)

* základní materiál pro vlastní jištění (karabiny, smyčky, vklíněnce, friendy, abalaky apod.)

* vhodná lezecká obuv (lezečky)

S nákupem tohoto vybavení, které plně využijete během dalšího výcviku na skalách, doporučujeme počkat až po přednášce o výzbroji. Ta se bude konat během druhého víkendu teorie a dozvíte se v ní více informací k výzbroji a výstroji horolezce.

 

K výcviku v horách:

* zakládací materiál pro postupové jištění, 2x karabiny HMS, 3x karabiny se zámkem, 5x expresky, 3x šité smyce

* poloviční lana 60m